Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

Rowena
Rowena
Rowena
6857 86a9 390
Reposted fromlaj laj viagdziejestola gdziejestola
Rowena
2846 7507 390
Reposted fromevelina evelina viagdziejestola gdziejestola

June 11 2018

Rowena
8468 c884 390
   I

   Przeprowadź ją przez pokój 
   niby ścieżką wśród lasu 
   na stole 
   zapal różę 
   dobrą jak nocna lampka

   Potem 
   rozbieraj ją delikatnie 
   z obronnych gorsetów 
   z zaciśnięcia rąk 
   drżenia ramion ... 
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś 
   wybiegnie nagle z pokoju 
   biegnij za nią 
   nie pozwól 
   ukryj jej twarz 
   w swych wielkich rękach 
   mów słowa 
   dużo słów 
   te wszystkie 
   których ja zapomniałem 
   których się wstydziłem

   Proszę cię 
   ty 
   którego nienawidzę 
   który przyjdziesz po mnie 
   by z jej drobnych piersi 
   zdrapać ślady mych rąk 
   rozchylić jej kolana 
   proszę cię 
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz 
   że będziesz kochał mnie 
   że powie ci słowa 
   wypróbowane ze mną 
   że w jej włosach 
   poczujesz mój oddech 
   na jej brzuchu 
   napotkasz nocą 
   moje ręce

   I jeśli czasem 
   wciągając cię w siebie 
   aż do zachłyśnięcia 
   pomyli nasz imiona - 
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja 
   uczyłem ją jak dziecko 
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
   to ja 
   czasem jeszcze mówię do ciebie 
   wtedy 
   myślałem 
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach 
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju 
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem 
   ja powracam 
   pamiętaj

   na każde twoje słowo 
   zbyt ostre

   na każdy gest 
   nie dość szczery 
   ja powracam 
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama 
   zapłacze nocą 
   nie wchodź do jej pokoju 
   już ja 
   będę przy niej


Rowena
7888 1034 390
Rowena
7810 781c 390
Rowena
7808 11bf 390
Rowena
7807 8f3d 390
Rowena
7805 81e5 390
Reposted byjabolmaxpati2k6DurdenTyler
Rowena
7804 21c6 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
Rowena
7796 3dcb 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
Rowena
7789 a471 390
Rowena
7785 4af9 390
L'amour est enfant de bohême,
Il n'a jamais connu de loi;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime,
Et si tu m'aimes, prends garde à toi.
 
Rowena
7775 903d 390
Rowena
7773 982d 390
Rowena
7769 17f6 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
Rowena
7768 4142 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
Rowena
7760 bc45 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl