Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

Rowena
9046 e1b6 390
Reposted byfinatka finatka
Rowena
9045 4d2f 390
Rowena
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Rowena
9025 b6ce
Rowena
9024 6e42 390
Reposted bycallas callas
Rowena
9022 2ef4 390
Reposted bylissie lissie
Rowena
9021 e314 390
Rowena
9018 7062 390
Rowena
9016 9eeb 390
Rowena
9015 6c03 390
Reposted byzielonykotapatycznaikarishowmetherainbowpati2k6LuukkacalvadosVostok
Rowena
9014 3159 390
Reposted byimaybebad imaybebad
Rowena
9012 bf53 390
Reposted bybreadwithpati2k6
Rowena
9010 d923 390
Reposted byapatyczna apatyczna
Rowena
9009 7bf2 390
Reposted byRastaPrincessnadziejenadaremneapatycznablockedguerrieraiammistakeczterywiekipozniejnieobecnoscnaturalgingeregzystencjaalliwantisyouadmchmlittledisappointmentsnieobecnoscmaaartynnnkurwajegomacemocjonalnoscwartimenoveltyicannotremembercallmezuzlostinthoughts
Rowena
9007 6f35 390
Reposted bysanczo sanczo

October 06 2018

Rowena

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

September 30 2018

Rowena
4214 53ab 390
Rowena
4213 fd95 390
Reposted bycallas callas
Rowena
4211 587f 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
Rowena
4210 d9b0 390
Reposted byhardkorweygpunktschmitzpati2k6hiroshima2NoirBlancoskaazie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl