Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

Rowena

June 07 2017

Rowena
8138 8a52 390
Rowena

June 04 2017

Rowena
Mężczyzna przytrzymuje ci drzwi. Niesie ci zakupy i walizkę, kobieta nosi tylko torebkę. Napełnia ci kieliszek (nie próbuj nawet dotykać butelki). Całkiem go to urządza, szybciej się z jego pomocą upijesz. Odwozi cię lub odprowadza do domu, czeka, aż wejdziesz do środka. Nawet jeśli próbował pójść z tobą na górę, a ty nie chciałaś. Niech trochę zaczeka, nikomu to jeszcze nie zaszkodziło.
— How to be parisian wherever you are

May 24 2017

Rowena
0588 def7 390
Reposted byredstripes redstripes
Rowena
0350 f6a3 390
Reposted byredstripes redstripes
Rowena
0349 fff3 390
Reposted byredstripes redstripes
Rowena
0345 063a 390

May 04 2017

Rowena
2679 3614 390
Rowena
Play fullscreen
What's worse, lookin' jealous or crazy?

April 08 2017

Rowena
2718 dcd9 390
Rowena
4146 8b35 390
Rowena

February 18 2017

Rowena
2390 bf65 390
Reposted bywhiteshadeofblack whiteshadeofblack

February 14 2017

Rowena
Rowena
4716 87ab 390
Reposted bydeepbluexreshapedwanderer
Rowena
4709 8d1a
Rowena

May 29 2015

Rowena
3151 1b93 390
Rowena
3123 14dd 390
Reposted bycassandra2707 cassandra2707
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl