Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

Rowena
7747 5f93 390
Rowena
7743 0abf 390
Reposted byAgnyapati2k6
Rowena
7740 4edd 390
Rowena
7634 e248 390
Rowena
7623 65ce 390
Rowena
7613 b390 390
Rowena
7611 ba84 390
Reposted bystrawberryfieldsforevercupcakeofdarknessbukazla
Rowena
7581 1ca5 390
Rowena
7580 9c93 390
Reposted byoskusKepperAgnyadunkellichtbeinthestrzepycarmenlunamolotovcupcakeamphetaminelogicpredictableanniecallitwhatyouwantPicki91unnodancingwithaghostpuszkapiehusBrainyKaviaholivierkjustapersontytekstrzepyZoonk11Martwa13przekletaajemapkz451lajinto-blackimpressivebeliveinmeczeresnianot-good-enoughbraindead00miimicrying-lightningJessSilenteamberwaveskarmaflimmern
Rowena
7579 d1ec
Rowena
7577 6249 390
Reposted bylisiazupa lisiazupa
Rowena
7536 4b14
William Shakespeare

September 03 2017

Rowena
9400 d144 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
Rowena
9564 e02e 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
Rowena

August 04 2017

Rowena
Reposted bydzemer9498 dzemer9498

June 08 2017

Rowena

June 07 2017

Rowena
8138 8a52 390
Rowena

June 04 2017

Rowena
Mężczyzna przytrzymuje ci drzwi. Niesie ci zakupy i walizkę, kobieta nosi tylko torebkę. Napełnia ci kieliszek (nie próbuj nawet dotykać butelki). Całkiem go to urządza, szybciej się z jego pomocą upijesz. Odwozi cię lub odprowadza do domu, czeka, aż wejdziesz do środka. Nawet jeśli próbował pójść z tobą na górę, a ty nie chciałaś. Niech trochę zaczeka, nikomu to jeszcze nie zaszkodziło.
— How to be parisian wherever you are
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl